Public recreation and landscape protection 2017

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 8. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE?“ (RaOP 2017)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

 

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje,

a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras a Správou CHKO Pálava a Nadací Partnerství

za finanční podpory statutárního města Brna,

státního podniku Lesy České republiky

a společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 


Konference se uskuteční 1. - 3. května 2017 v Brně (hotel Santon).

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 

Sborník - 1

Sborník - 2

Sborník - 3

Sborník - 4

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the eights year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND?” (RaOP 2017)

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

 

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia,

and of Ing. Petr Vokřál, the Mayor of the City of Brno

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area and Administration of the Pálava Protected Landscape Area and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the City of Brno,

the State Enterprise Lesy České republiky

and

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 1–3, 2017, Brno


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

Conference proceeding - 1


Conference proceeding - 2


Conference proceeding - 3


Conference proceeding - 4


 

Presentations:

Ploteny

Balkova

Galas

Melichar

Jusko

Vrablik

Vinklarkova

Budnicka - Kosior

Kirchner