Public recreation and landscape protection 2019

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 10. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ROZUMEM RUKU V RUCE...“ (RaOP 2019)

pořádanýke stoletému výročí Mendelovy univerzity v Brně

pod záštitou

paní prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., rektorky Mendelovy univerzity v Brně,

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

 

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Nadací Partnerství, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras, Správou Krkonošského národního parku, Správou jeskyní ČR a Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 


Konference se uskuteční 13. - 15. května 2019 v kongresovém centru zámku ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the tenth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH SENSE HAND IN HAND...” (RaOP 2019)

organized under the auspices

of prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph,D., the Rector of the Mendel University in Brno,

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,


in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Administration of Caves of the Czech Republic, Administration of the Krkonoše Mountains National Park, Czech Association for Heritage Interpretation and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 13–15, 2019, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article