Public recreation and landscape protection 2016

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 7. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE...“ (RaOP 2016)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

 

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,

a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Správou Národního parku Podyjí a Nadací Partnerství

za finanční podpory statutárního města Brna,

společnosti FS Bohemia, s.r.o.

a

projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice)


Konference se uskuteční 1. - 3. května 2016 ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 

SBORNÍK


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the sevenths year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND...” (RaOP 2016)

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

 

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

of JUDr. Michal Hašek, the Governor of South Moravia,

and of Ing. Petr Vokřál, the Mayor of the City of Brno

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Podyjí National park Administration and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the City of Brno,

the project COST CZ (LD14054 – Non-wood forest products in the Czech Republic)

and

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 1–3, 2016, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

CONFERENCE PROCEEDING