Konference

 

 

Pokud se Vám stránky nezobrazují správně, zkuste prosím jiný prohlížeč. Děkujeme za pochopení.


 

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 10. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ROZUMEM RUKU V RUCE...“ (RaOP 2019)

pořádanýke stoletému výročí Mendelovy univerzity v Brně

pod záštitou

paní prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., rektorky Mendelovy univerzity v Brně,

pana prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

paní JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna,

pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje,

 

paní Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR,

 

a

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Nadací Partnerství, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras, Správou Krkonošského národního parku, Správou jeskyní ČR a Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o., Paměť krajiny, s.r.o., a Lesy České republiky, s.p.,

 


 

Konference se uskuteční 13. - 15. května 2019 v kongresovém centru zámku ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 

Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání
České komory architektů (4 body).

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the tenth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH SENSE HAND IN HAND...” (RaOP 2019)

organized under the auspices

of prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph,D., the Rector of the Mendel University in Brno,

of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of JUDr. Markéta Vaňkova, the Mayor of the City of Brno,

of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia,

of Ing. Klára Dostálová, the Minister of the Regonal Development CZ,

and

 

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,


in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Administration of Caves of the Czech Republic, Administration of the Krkonoše Mountains National Park, Czech Association for Heritage Interpretation and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of FS Bohemia Ltd., Paměť krajiny Ltd. and The State Enterprise Lesy Česke republiky

 

 

 

May 13–15, 2019, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 9. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE!“ (RaOP 2018)

pořádanou pod záštitou

děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana Ing. Jiřího Milka, ministra zemědělství,

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Nadací Partnerství, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras,

Správou Krkonošského národního parku, Správou jeskyní ČR

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 


Konference se uskuteční 2. - 4. května 2018 v kongresovém centru zámku ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the ninth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND!” (RaOP 2018)

organized under the auspices

of the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Ing. Jiří Milek, the Minister of the Agriculture,

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

and of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Administration of Caves of the Czech Republic, Administration of the Krkonoše Mountains National Park,and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 2–4, 2018, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article


 

 

 


 

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 8. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE?“ (RaOP 2017)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

 

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje,

a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras a Správou CHKO Pálava a Nadací Partnerství

za finanční podpory statutárního města Brna,

státního podniku Lesy České republiky

a společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 


Konference se uskuteční 1. - 3. května 2017 v Brně (hotel Santon).

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the eights year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND?” (RaOP 2017)

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

 

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia,

and of Ing. Petr Vokřál, the Mayor of the City of Brno

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area and Administration of the Pálava Protected Landscape Area and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the City of Brno,

The State Enterprise Lesy České republiky

and

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 1–3, 2017, Brno


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article


 

 


 


 

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 7. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE...“ (RaOP 2016)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,

a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Správou Národního parku Podyjí a Nadací Partnerství

za finanční podpory statutárního města Brna,

společnosti FS Bohemia, s.r.o.

a

projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice)


Konference se uskuteční 1. - 3. května 2016 ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the sevenths year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND...” (RaOP 2016)

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

of JUDr. Michal Hašek, the Governor of South Moravia,

and of Ing. Petr Vokřál, the Mayor of the City of Brno

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Podyjí National park Administration and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the City of Brno,

the project COST CZ (LD14054 – Non-wood forest products in the Czech Republic)

and

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 1–3, 2016, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

 


 

 


 

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 6. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!“ (RaOP 2015)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR,

a

pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras

a Nadací Partnerství

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.,

a projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice)


Konference se uskuteční 3. - 5. května 2015 v hotelu Santon (Brno).

 

Mediální partner

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the sixth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH MAN HAND IN HAND!”

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Ing. Marian Jurečka, Minister of agriculture of the Czech Republic,

and of JUDr. Michal Hašek,  the Governor of South Moravia,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the project COST CZ (LD14054 – Non-wood forest products in the Czech Republic)

and of FS Bohemia Ltd.

 

 

 

1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 
 

 


Příjem přihlášek na konferenci byl již ukončen!

Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce? (RaOP 2014)

konference je pořádána pod záštitou

prof. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně,

a pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna

 

Konference je pořádána za finančí podpory statutárního města Brna

 

a společnosti FS Bohemia, s.r.o.,

 

 

 


Příspěvky uvedené ve sborníku byly recenzovány.

Sborník z konference - 1. část

Sborník z konference - 2. část

3. cirkulář konference

2. cirkulář konference

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro zpracování abstraktu

Pokyny pro zpracování článku

 

Mediální partner


 

Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? (RaOP 2014)

organized under the auspices
of prof. Dr. Ing. Petr Horáček, the Dean of the Faculty of Forestry and Woodtechnology, Mendel University in Brno,

and of Roman Onderka, the Mayor of the City of Brno

 

with the financial support of the City of Brno

 

and FS Bohemia Ltd.

 

Conference proceeding - part 1

Conference proceeding - part 2

3rd circular of the conference

2nd circular of the conference

1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

Media partner

 


 


 

Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce... (RaOP 2013)

konference je pořádána pod záštitou

doc. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně,


pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,

 

a pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna

 

Konference je pořádána za finančí podpory statutárního města Brna

 

a společnosti FS Bohemia, s.r.o.,

 

 

3. cirkulář konference

2. cirkulář konference

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro zpracování abstraktu

Pokyny pro zpracování článku

 

Mediální partner


 

 

Public recreation and landscape protection - with man hand in hand... (RaOP 2013)

organized under the auspices
of doc. Dr. Ing. Petr Horáček, the Dean of the Faculty of Forestry and Woodtechnology, Mendel University in Brno,

of JUDr. Michal Hašek,  the Governor of South Moravia,

 

and of Roman Onderka, the Mayor of the City of Brno

 

with the financial support of the City of Brno

 

and FS Bohemia Ltd.


2nd circular of the conference

1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

Media partner


 

Prezentace přednesené na konferenci/Presentations from the conference:

Barančok

Březina

Jakubcová

Kirchner

Kohn

Kubásek

Machar

Murgaš

Pavličková

Psotová

Rajnoch

Štefka

Ždímal

 


 


 

Colloquium of Landscape Management 2012

Příspěvky byly recenzovány/Papers was reviewed


Elektronickou verzi sborníku konference naleznete

1. část zde

2. část zde.

The electronic version of the conference proceeding you can find

1st part here

2nd part here.

 


 


 

Zpřístupnění lesa - trendy, realizace, dotace

Pozvánka se seminář

 

 


 


 

Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... (2012)

konference je pořádána pod záštitou

doc. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně

a pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna


1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro zpracování abstraktu

Pokyny pro zpracování článku


Public recreation and landscape protection - hand in hand... (2012)

organized under the auspices
of doc. Dr. Ing. Petr Horáček, the Dean of the Faculty of Forestry and Woodtechnology, Mendel University in Brno

and of Roman Onderka, the Mayor of the City of Brno


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article


 

 


 


 

Colloquium of Landscape Management 2011

Elektronickou verzi sborníku konference naleznete zde.

The electronic version of the conference proceeding you can find here.

 

 


 


 

Rekultivace včera, dnes a zítra (2011)

pozvánka

 

 


 


 

 

Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce? (2011)

Konference byla pořádána za finančí podpory města Brna

 

a za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci řešení výzkumného záměru č. MSM6215648902


Sborník konference

4. cirkulář konference

3. cirkulář konference

2. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro zpracování abstraktu

Pokyny pro zpracování článku


Public recreation and landscape protection - hand in hand? (2011)

Proceeding of the conference

4th circular of the conference

3rd circular of the conference

2nd circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article


 


 


 

 

 

International scientific conference People, Buildings and Environment 2010

Webové stránky konference

Sborník

 

 


 


 

Rekreace a ochrana přírody 2010

Elektronickou verzi sborníku konference naleznete zdeFotogalerie ke konferenci

Výběr prezentací ve formátu pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17  18

.

 

 


 


 

 

Colloquium of Landscape Management 2010

Elektronickou verzi sborníku konference naleznete zde.

.

 


 


 

Hipoturistika 2009

Fotogalerie ke konferenci

 

 


 


 

Chřiby 2009

Stránky konference naleznete zdeFotogalerie ke konferenci

 

 


 


 

Chřiby 2008

Stránky konference naleznete zdeFotogalerie ke konferenci