Public recreation and landscape protection 2018

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 9. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE!“ (RaOP 2018)

pořádanou pod záštitou

děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

pana Ing. Jiřího Milka, ministra zemědělství ČR,

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje,

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Nadací Partnerství, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras,

Správou Krkonošského národního parku, Správou jeskyní ČR

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.

 


Konference se uskuteční 2. - 4. května 2018 v kongresovém centru zámku ve Křtinách.

 

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

Sborník - 1. část

Sborník  - 2. část

 


 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the ninth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND!” (RaOP 2018)

organized under the auspices

of the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

of Ing. Jiří Milek, the Minister of the Agriculture,

 

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

and of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia,

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, Administration of Caves of the Czech Republic, Administration of the Krkonoše Mountains National Park,and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support

of FS Bohemia Ltd.

 

 

May 2–4, 2018, Křtiny


1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

Book of contributions - 1st part

Book of contributions - 2nd part

 

 

Lukaszkiewicz

Bamwesigye

Jančovič

Tóth

Švarcová

Vavrouchová