Public recreation and landscape protection 2015

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 6. ročník konference s odbornou exkurzí

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!“ (RaOP 2015)

pořádanou pod záštitou

pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

 

pana Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR,

 

 

pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,

 

pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,

a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

 

 

ve spolupráci

s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras

a Nadací Partnerství

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.,

projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice)

a statutárního města Brna


Konference se uskuteční 3. - 5. května 2015 v hotelu Santon (Brno).

 

Mediální partner

 

2. cirkulář

1. cirkulář konference

Přihláška na konferenci

Pokyny pro abstrakt

Pokyny pro článek

 

SBORNÍK KONFERENCE - 1. část

SBORNÍK KONFERENCE - 2. část


 

 

 

 

Dear friends and colleagues,

On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, we request the pleasure of your participation in the sixth year of conference

“PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH MAN HAND IN HAND!”

organized under the auspices

of doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno,

 

of Ing. Marian Jurečka, Minister of agriculture of the Czech Republic,

of Mgr. Richard Brabec, the Minister of the Environment,

of JUDr. Michal Hašek,  the Governor of South Moravia,

and of Ing. Petr Vokřál, the Mayor of the City of Brno,


 

 

in cooperation with Czech Bioclimatological Society, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic) – Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, and the Czech Environmental Partnership Foundation

with the financial support of the project COST CZ (LD14054 – Non-wood forest products in the Czech Republic)

of FS Bohemia Ltd.

and of the City of Brno

 

 

 

2nd circular of the conference

1st circular of the conference

Registration form

Structure of the abstract

Structure of the article

 

 

CONFERENCE PROCEEDING - 1st part

CONFERENCE PROCEEDING -2nd part