Vítejte na stránkách Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

 

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

je dlouholetým nositelem vědeckých specializací a disciplin v širokém spektru současného akreditovaného vědního oboru „Tvorba a ochrana krajiny“ na LDF. Zahrnuje sdružující problematiku komplexních biotechnických činností v krajině na ekosystémových základech.

Biologické aspekty tvorby krajiny

jsou naplňovány v problematice funkčních potenciálů krajiny a lesů v životním prostředí, jejich cíleného využívání v souladu stability krajinných ekosystémů a společenských potřeb. Inženýrské výstupy tvoří studie a projekty optimalizace funkčních účinků krajinných složek, úpravy bilančních vazeb, revitalizací, rekultivací s obousměrnými vazbami s krajinným a územním plánováním a krajinným managementem.

Biotechnické aspekty tvorby krajiny

představuje problematika lesnických a krajinných staveb, zpřístupňování krajiny a lesů, vodohospodářských děl a úprav toků, protierozní ochrany a dalších stavebně-technických společensky důvodných vstupů. Inženýrskými výstupy jsou studie a projekty cestních sítí a komunikací, pozemních účelových staveb, staveb pro plnění funkcí lesů, vodohospodářských objektů, malých vodních nádrží, úpravy a revitalizace drobných vodních toků, techniky protierozní ochrany a další.

 

Stránky Mendelovy univerzity v Brně

Stránky Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně

Univerzitní informační systém MENDELU v Brně